Verksamhetspolicy

Uppsala Handelsstål bildades 1992 och Handelsstål i Gävle 2014.  Handelsstål är en lokal leverantör i Uppland, Gästrikland och Stockholm. Från eget lager levererar vi stål, plåt, järn och armering snabbt och smidigt. Kapning av stål och bockning av armering är vår specialitet. Vi har anpassade lastbilar som klarar stora kvantiteter för tungt och otympligt gods. Våra kunder sträcker sig från allt mellan privatpersoner till smides- och större byggföretag.

Vi utgår från kundens önskemål med engagerad och ansvarstagande personal.

VI ARBETAR MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR GENOM ATT:

  • utveckla våra arbetsmetoder och rutiner
  • se över vår kompetens inom företaget
  • lyssna på våra kunder

Vårt miljöarbete drivs av vår övertygelse att ett hållbart arbete är framtiden.

VI SKA VERKA FÖR EN GOD MILJÖ GENOM ATT:

  • styra upp våra leveranser på det mest effektiva sättet
  • sortera vårt avfall
  • uppfylla de lagar och andra krav som ställs på oss
  • förebygga föroreningar

Vi arbetar ständigt med att utbilda och integrera våra anställda i vårt miljöarbete.

För ett hållbart företag krävs en bärkraftig verksamhet. För ett hållbart hantverk krävs ett bärkraftigt stål.