Försäljningsvillkor

ALLMÄNT

Leveransvillkor
Priserna gäller exklusive mervärdesskatt, angiven bestämmelseort. Fraktpris och eventuellt emballage tillkommer. För material som p.g.a. mått eller vikt ej kan transporteras utan särskilda anordningar, tillstånd eller dispenser, d.v.s. längre än 12 m, bredare än 2,5 m förbehåller vi oss rätten att debitera eventuell merkostnad, i övrigt gäller våra Allmänna leveransbestämmelser.

Betalningsvillkor
Enligt våra Allmänna leveransbestämmelser.

Emballage
Kostnader för emballage debiteras.

Fraktpriser
Fraktkostnad fritt från vårt lager Uppsala och Gävle

Typ av Frakt Priser
Turbil Uppsala eller Gävle leverans nästa dag order före 14.00 – 350 kr
Uppsala eller Gävle leverans nästa dag order efter 14.00 – 700 kr
Turbil Uppland eller Gästrikland – 800 kr

Materialcertifikat
Materialcertifikat debiteras med 150 kronor per artikel.

Fakturaavgift
Inga faktureringsavgifter tillkommer.

Returer
Mottages endast efter särskild överenskommelse. Returavdrag 25 %. Produkter som är beroende av dokumenterat chargenummer tas inte i retur om dessa uppgifter saknas. Returfrakt debiteras.

Kvantitetstillägg
Kvantitetstillägg tillkommer per orderrad under 100 kg enligt nedan

STÅL/ROSTFRITT
Poststorlek/orderrad mellan vikterna Tillägg
0-25 kg 400 kr
25-50 kg 300 kr
50-100 kg 200 kr
Rostfritt: Gällande legeringstillägg tillkommer på materialpriset.

RÖR/PROFILER/METALLER
Poststorlek/orderrad mellan vikterna Tillägg
0-25 kg 800 kr
25-50 kg 550 kr
50-100 kg 400 kr

ARMERING

Förpackning
Armeringstillbehör levereras endast i obruten förpackning. Köparen ansvarar för att farbar bilväg finns fram till avsedd lossningsplats för den fordonstyp som erfordras

Ansvarsfrihet
Hänvisning till vårat dokument Allmänna leveransbestämmelser avsnitt 15.