Kapning

Vi kapar alla typer av material som balk, stång- och hålprofiler, specialstål, rör och rostfritt efter dina önskemål och specifikationer. Kapning genomförs vanligtvis av kling- och bandsågar. Väljer du Handelsstål som leverantör får du materialet färdigbearbetat och anpassat för din produktion.

Här finns en förteckning på kaptyper. Om inte annat överenskommits, tillämpas standard EN 1090, klass 1, för kapning.
I detta dokument hittar du information om toleranser.

Vid frågor ring oss gärna.