Integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders integritet och våra kunders förtroende för oss. Detta förtroende bygger bland annat på vårt sätt att hantera våra kunders personuppgifter. Vi eftersträvar en öppenhet i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga integriteten.

All behandling av personuppgifter som vi gör sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarige bestämmer vilket syftet och de metoder som används när personuppgifter samlas in och behandlas. Det är också personuppgiftsansvarige som ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppsala

PersonuppgiftsansvarigUppsala Handelsstål AB
Organisationsnummer556443-0543
AdressSödra Depågatan 15
754 54 Uppsala
Kontakt via e-postinfo@uhsab.se
Kontakt per telefon018-18 65 60

Gävle

PersonuppgiftsansvarigHandelsstål i Gävle AB
Organisationsnummer555967-4170
AdressTrutvägen 4
803 09 Gävle
Kontakt via e-postinfo@handelsstalgavle.se
Kontakt per telefon026-495 99 00

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan härleda, direkt eller indirekt, till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, bilder och i vissa fall även IP-adresser och cookies om de går att koppla till en fysisk person.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din webbläsare. Vissa typer av cookies är nödvändiga för att säkerställa att vår webbplats fungerar på ett adekvat och användarvänligt sätt. Andra typer av cookies används för att hämta information om vad du som användare gör när du besöker vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att genomföra ordar och leveranser krävs det att vi behandlar personuppgifter antingen skriftligt eller muntligt i våra avtal. Leveransavtalet ger oss tillgång till de personuppgifter som vi behöver för att kunna kommunicera med kunder och leverera de produkter och tjänster som leveransen avser.

När du tar kontakt med oss (t.ex. via e-post, telefon eller när du fyller i dina personuppgifter i det kontaktformulär som finns på vår hemsida) kommer vi att spara uppgifter om dig som behövs för att lösa ditt ärende.

Vi använder oss av Cookies på vår webbplats för att sammanställa anonym, aggregerad webbstatistik för att förstå hur våra besökare använder vår webbplats och således förbättra användarupplevelsen. De cookies vi använder är Permanenta cookies, Sessionscookies samt tredjepartscookies.

Permanenta Cookies sparar en fil under en längre period på besökarens dator, antingen tills ett förinställt datum då det raderas eller till dess att användaren själv raderar cookien. Den lagrar således information mellan webbsidebesök vilket leder till en bättre användarupplevelse.

Sessionscookies sparas temporärt på besökarens dator för att bland annat hålla reda på inställningar under besöket på en webbsida/webbplats. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Tredjepartcookies har som syfte att samla in statistik om besökares aktivitet på vår webbplats samt för att rikta skräddarsydd marknadsföring. På vår webbplats använder vi oss av Google Analytics.

Rättsliga grunden för vår behandling

Vi för ett personuppgiftsregister över vilka uppgifter vi samlar in, i vilka system vi gör det och vilken rättslig grund som insamlingen baserar sig på. I de fall vi använder samtycke som grund till insamlingen så har du rätt att återkalla ditt samtycke. Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss.

En del personuppgifter sparar vi för att uppfylla lagkrav eller myndighetskrav, exempelvis bokföringslagen vilket medför att vi kan komma att spara dina personuppgifter under en längre tid. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Det kan också förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på flera olika rättsliga grunder.

Lagring av personuppgifter

Vi jobbar alltid efter principen att samla in så lite information som möjligt och att spara informationen så kort tid som möjligt. Det betyder att dina personuppgifter inte lagras längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen.

Vår policy är också att i så liten utsträckning som möjligt skicka personuppgifter per mail. Vi strävar efter att minimera de personer som blir kopierade (CC:) i all vår korrespondens för att minimera spridningen av persondatauppgifter per e-post.

Våra anställda är utbildade på vår integritetspolicy. Det ingår också utbildning på vår integritetspolicy i den utbildning som varje nyanställda får. Vi följer även kontinuerlig upp att policyn efterlevs.

Datalagring

Vi använder flera olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vissa av dessa system lagrar information i lokala system hos oss emedan andra uppgifter är lagrade hos någon av våra leverantörer. Därmed kan vissa personuppgifter lagras innanför och utanför Sverige och EU:s gränser. I dessa fall är vår leverantör vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Delning & Överföring av personuppgifter

Informationen från våra tredjepartscookies delas med utfärdaren samt våra samarbetspartners gällande webbutveckling och marknadsföring.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje man om det inte krävs för att fullfölja vår leverans till våra kunder. I de fall vi har någon leverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning så har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar att personuppgifterna behandlas uteslutande enligt våra instruktioner.

Ändringar i vår integritetspolicy

Handelsstål förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbsida för att få tillgång till den senaste versionen.

Rättelse och information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som sparas om dig. Om du vill ha sådan information ska en skriftlig begäran lämnas till personuppgiftsansvarige. Beroende på vad kontakten avser kan vi komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.