Varmförzinkning

I samarbete med Dalazink/Defab kan vi erbjuda kompletta lösningar för transport och varmförzinkning av dina stålkonstruktioner. Det kan vara allt från småspik upp till 18 meter långt gods. Vår samverkan bygger på idèn att du som kund, genom ett enda telefonsamtal, ska kunna boka upphämtning, transport och varmförzinkning av ditt gods.

Leveransbestämmelser finns här.

Kontakta oss för mer info och prisuppgifter!

VARMFÖRZINKNING SKYDDAR MOT ROST

Varmförzinkning ger riktigt starkt skydd mot rost. Stål är utan konkurrens den metall som används mest idag och den enda stora nackdelen med stål är att det lätt rostar. För att stål ska rosta krävs både syre och vatten, vilket det finns gott om i vårt avlånga land. Att skydda stålet mot rost är därför ekonomiskt intressant. Den vanligaste metoden är att metallen ytbehandlas genom att doppas i flytande zink. Denna varmförzinkningsmetod stänger ute såväl fukt som syre från själva stålytan. Zinkbeläggningen korroderar från ytan in mot stålet och ger ett verksamt skydd om det skulle uppstå skador i beläggningen. Skyddet förhindrar därmed att det uppstår rost mellan zinkbeläggningen och stålet.

UTMÄRKANDE EGENSKAPER FÖR VARMFÖRZINKNING

  • Lågt pris Varmförzinkning ger lågt pris och låg årskostnad.
  • Lång livslängd Många gånger ger den zink som tillförs ett underhållsfritt rostskydd under konstruktionens hela livslängd.
  • Säkert utförande Behandlingen utförs i stationära anläggningar på ett systematiskt sätt. Det ger minimal chans till fel.
  • Väderoberoende Zinkbeläggningens kvalitet påverkas inte av vädret när ytbehandlingen sker.
  • Hög kvalitet Jämn och hög kvalitet på beläggningen, även när det gäller ytor som är svåråtkomliga.
  • Täcker Beläggningen täcker jämnt även över skarpa kanter och hörn.
  • Stryktåligt Zinkbeläggningen har god förmåga att stå emot mekanisk påverkan vid transporter, omlastning och montering. Skador vid sådan hantering är ovanliga. Beläggningen behöver därför sällan förbättras på plats.
  • Skyddslager Om skador ändå uppstår genom repor och slag skyddar zinkbeläggningen stålet katodiskt mot rost i mindre repor och slagmärken.