Om oss

Handelsstål ingår i Almgruppen, med säte i Uppsala. I gruppen ingår också Skrotcentralen, Arvid Svensson, Returpappercentralen, Nordic Recycling och Åkerbloms Skrotaffär.

Handelsstål säljer plåt, profiler, balkar, armering, rör m.m. av stål samt även rostfritt och aluminium. Företaget har verksamhet i Uppsala samt Gävle och är sedan 2011 två av 18 stycken utvalda Distributionspartners till Tibnor. Handelsstål har ett välsorterat lager, och om det saknas något finns det vanligen på plats inom en till två dagar. Företaget har också utrustning för tillkapning av profiler, rör och balkar samt klippning och bockning av Armering ILF.

Verksamma i Uppsala, Gävle och Stockholm

Almgruppens äldsta bolag, återvinningsföretaget Skrotcentralen, startades på 30-talet medan Handelsstål Uppsala startades 1992 och Handelsstål i Gävle 2014.  Återvinningsföretaget Arvid Svensson i Gävle införlivades i Almgruppen 1999.
”Det är en styrka för oss att även ha metallåtervinning för då kan man sälja sitt skrot och samtidigt köpa nytt material på samma plats”, säger Jonas Alm, som basar för Arvid Svensson och Handelsstål i Gävle.
Handelsstål säljer stål och metaller till bygg, industri och företag i regionen Uppsala, Gävle och Stockholm.
”Genom att se till att våra kunder får rätt produkter, till rätt plats, vid exakt rätt tillfälle så de kan utföra sina jobb i tid. Vi hjälper också gärna till med anpassning av olika produkter, som t. ex. kapning och Armering ILF, så att materialet är klart för användning när det levereras”, säger Jonas Alm.

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete

Handelsstål har tillsammans med ”syskonbolagen” inom Almgruppen skapat ett integrerat ledningssystem som naturligt och strukturerat ständigt förbättrar verksamhetens kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Genom en helhetssyn och samverkan med de andra bolagen, verkar vi för minskad miljöbelastning och minskade risker för vår personal, vilket indirekt genererar värde för våra kunder.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.